Huset: 24 91 39 66 · huset@moelle-huset.dk
Møllevej: 26 51 62 22 · moellevej@moelle-huset.dk

Værdigrundlag

De faglige værdier i Huset er:

  • Høj faglighed
  • Gode rollemodeller
  • Fokus på det enkelte barn
  • Forudsigelighed
  • Rummelighed
  • Struktur
  • Styrkelse af den sociale relation
 

I Mølle-Huset ApS er vi optaget af at udvikle og understøtte børn og unges redskaber til at håndtere vanskeligheder og videreføre disse færdigheder til andre sammenhænge. Vi ønsker at skabe et miljø, der er præget af indbyrdes respekt for den enkeltes styrker og svagheder. Vi er bevidste om betydningen af venskaber med andre jævnaldrende og vigtigheden af fællesskabet, der har stor betydning for børn og unges udvikling.

Vi er optaget af samspillet mellem personlige behov, at kunne agere hensigtsmæssigt i sociale relationer samt at samspillet mellem det at bidrage til og modtage fra fællesskabet er et vigtigt element i udviklingen af de sociale kompetencer.

Vi ønsker at støtte børnene og de unge i at udvikle nye kompetencer, der kan styrke deres selvværd og selvtillid. Vi lægger vægt på, at børnene lærer at sætte pris på naturen og udendørsliv, bevæger sig og lærer at bruge kroppen. Vi er faglige og optaget af at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder, frem for begrænsninger.

Faglig målsætning

Børnene og de unge er i aflastning på hverdage, en eller to weekender om måneden, eller en kombination af disse.
Vi understøtter og bidrager til udviklingen af de individuelle mål, som er sat i deres daglige rammer. Husets målsætning er at bidrage til udviklingen af børnenes/de unges selvstændighed, sociale færdigheder og øget selvværd gennem en kvalificerende livspraksis. Dette skabes gennem et hjemligt og hyggeligt miljø med faste og forudsigelige rammer. Altid med det sigte at kunne opnå og mestre flest mulige færdigheder og kompetencer, for at kunne navigere gennem livet som voksen.