Huset: 24 91 39 66 · huset@moelle-huset.dk
Møllevej: 26 51 62 22 · moellevej@moelle-huset.dk

Pædagogik

Værdigrundlag

De faglige værdier i Huset er:

  • Høj faglighed
  • Gode rollemodeller
  • Fokus på det enkelte barn
  • Forudsigelighed
  • Rummelighed
  • Struktur
  • Styrkelse af den sociale relation
 

I Huset er vi optaget af at udvikle og understøtte børn og unges redskaber til at håndtere vanskeligheder og videreføre disse færdigheder til andre sammenhænge.

Vi ønsker at skabe et miljø, der er præget af indbyrdes respekt for den enkeltes styrker og svagheder. Vi er bevidste om betydningen af venskaber med andre jævnaldrende og vigtigheden af fællesskabet, der har stor betydning for børn og unges udvikling. Vi er optaget af samspillet mellem personlige behov, at kunne agere hensigtsmæssigt i sociale relationer samt at samspillet mellem det at bidrage til og modtage fra fællesskabet er et vigtigt element i udviklingen af de sociale kompetencer. Vi ønsker at støtte børnene og de unge i at udvikle nye kompetencer, der kan styrke deres selvværd og selvtillid. Vi lægger vægt på, at børnene lærer at sætte pris på naturen og udendørsliv, bevæger sig og lærer at bruge kroppen. Vi er faglige og optaget af at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder, frem for begrænsninger.

Den anerkendende tilgang handler om at se på det, der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger på konstruktiv opmærksomhed der øger selvværd og giver mere mod på nye udfordringer, at blive inspireret til at tænke og handle anderledes, at der ofte kan læres mere af succeser end af fejltagelser, og at der ikke findes løsninger, når der kun ledes efter fejl.
Relations pædagogikken handler om at skabe en nær relation mellem børnene/de unge indbyrdes, samt den nære relation til det pædagogiske personale. Relations arbejdet er at være i og at kvalificere de sociale relationer man indgår i og påtager sig det fulde ansvar for relationens kvalitet. Selve relations arbejdet kræver indlevelse, selvindsigt, personlighed, integritet og socialt overblik.

Den faglige og socialfaglige indsats omkring børnene/de unge planlægges ud fra deres specielle forudsætninger og behov. Vi tilstræber at sikre optimal støtte af børnene/de unge ved at møde dem anerkendende og ved brug af den relations pædagogiske tilgang, og ved at skabe forudsigelighed, mening og sammenhæng i dagens gøremål og udfordringer.

Gennem relation og anerkendelse skabes der et familielignende miljø med nøglebegreberne omsorg, tillid, tryghed og anerkendelse.