Huset: 24 91 39 66 · huset@moelle-huset.dk
Møllevej: 26 51 62 22 · moellevej@moelle-huset.dk

Sagsbehandler

Målsætning

Der arbejdes understøttende i forhold til de mål, der er opstillet i børnenes/de unges handleplaner, og i samarbejde med familie, plejefamilie eller værge.

Ved behov for yderligere opstilles der fokuspunkter for børnene/de unge, med afsæt i den enkeltes udviklingspotentiale.

Disse mål opsættes ligeledes i samarbejde med familie, plejefamilie eller værge, på initiativ taget af personale og ledelse.

Målgruppe

Mølle-Huset ApS målgruppe er børn i alderen 4-18 år med ADHD, autisme, OCD, Tourette syndrom, generelle indlæringsvanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser og børn der har været udsat for omsorgssvigt. Vi har et særligt fokus på at udvikle målgruppens sociale og individuelle personlige kompetencer

Vores faglige tilgange til arbejdet er:

  • Anerkendende
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Ressourceorienteret tilgang
  • Strukturorienteret tilgang
  • InklusionspædagogiskPris/Indsatser

Huset

Takst pr. Døgn: 2.195.-

En weekend tæller 3 døgn og der tilbydes aflastning i alle weekender samt i skolernes ferier.

Møllevej

Takst pr. Døgn: 2.235.-

En weekend tæller 3 døgn og der tilbydes aflastning i alle weekender samt i skolernes ferier.


Normering

 

I huset er normeringen:

1-3 børn: 1 personale
4-6 børn: 2 personaler
6-8 børn: 3 personaler

På Møllevej er normeringen:

1-4 unge: 1 personale

 

Godkendelse

Vi blev d. 1/12 2015 godkendt af Social Tilsyn Øst. Her er link til godkendelsen.

Godkendelse >