Huset: 24 91 39 66 · huset@moelle-huset.dk
Møllevej: 26 51 62 22 · moellevej@moelle-huset.dk

Målsætning

Der arbejdes understøttende i forhold til de mål, der er opstillet i børnenes/de unges handleplaner, og i samarbejde med familie, plejefamilie eller værge.

Ved behov for yderligere opstilles der fokuspunkter for børnene/de unge, med afsæt i den enkeltes udviklingspotentiale.

Disse mål opsættes ligeledes i samarbejde med familie, plejefamilie eller værge, på initiativ taget af personale og ledelse.