Huset: 24 91 39 66 · huset@moelle-huset.dk
Møllevej: 26 51 62 22 · moellevej@moelle-huset.dk

Målgruppe

Mølle-Huset ApS målgruppe er børn i alderen 4-18 år med ADHD, autisme, OCD, Tourette syndrom, generelle indlæringsvanskeligheder, tilknytningsforstyrrelser og børn der har været udsat for omsorgssvigt. Vi har et særligt fokus på at udvikle målgruppens sociale og individuelle personlige kompetencer

Vores faglige tilgange til arbejdet er:

  • Anerkendende
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Ressourceorienteret tilgang
  • Strukturorienteret tilgang
  • Inklusionspædagogisk